Onderzoek naar alternatieven voor papieren draagtas in de apotheek

8 juli 2016

Er komt een onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van de papieren draagtas in de apotheek. Volgens een schatting door de KNMP geven Nederlandse apotheken nu jaarlijks honderd miljoen papieren zakken mee. Dit aantal zou omlaag moeten, aldus het op 8 juli 2016 vastgestelde Brancheverduurzamingsplan ’Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen’ van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Na de wettelijke verplichting om de gratis plastic tas af te schaffen richt het Brancheverduurzamingsplan zich nu op de kostenvrije papieren zak. In een nog uit te voeren onderzoek wordt nagegaan welke andere mogelijkheden er zijn, die ook de privacy van consumenten waarborgen. De KNMP wil tevens aan de hand van best practices nagaan of er meer kansen liggen om tot duurzame maatregelen te komen in de apotheek. Tijdens de districtsledenbijeenkomsten van november wil de KNMP hierover met de leden in contact treden.

Brancheverduurzamingsplan

Het Brancheverduurzamingsplan ‘Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen’ is opgesteld door Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie), Nefarma (vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland), Neprofarm (Fabrikanten en Importeurs van Zelfzorggeneesmiddelen) en de KNMP.

Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen voor verpakkingen komt voort uit een afspraak tussen de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenten in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Het doel van deze plannen is om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de komende jaren te verminderen en gebruikte materiaalsoorten te optimaliseren en zo de milieubelasting door verpakkingen aan te pakken. Daarbij stellen branches hoogst haalbare doelen. Belangrijke kanttekening in het Brancheverduurzamingsplan ‘Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen’ is  dat de maatregelen de veiligheid of de privacy van de patiënt niet in gevaar mogen brengen.

Meer informatie

Brancheplan Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen Berichtgeving KIDV
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering