Nieuwe subsidieronde voor STIP-projecten

4 augustus 2016

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) biedt een nieuwe subsidieronde aan: STIP (‘Stimulering Toepassing In de Praktijk’) Ronde 3. Subsidie aanvragen voor een STIP-project kan tot en met dinsdag 11 oktober 2016.

Met STIP Ronde 3 wil ZonMw de farmacotherapeutische zorg in de zorgketen verbeteren. Projectideeën met een focus op behandeling van doelgroepen in de eerste lijn komen in aanmerking voor financiering. Hierbij geldt dat een relevante vraag of breed onderkend probleem uit de praktijk centraal moet staan. Het project moet uiteindelijk een eindproduct bieden waarbij grootschalige implementatie mogelijk is.

Meer informatie over STIP Ronde 3

Programma GGG

Het programma GGG richt zich op het verbeteren van de farmacotherapeutische zorg met als doel beschikbare geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger in te zetten. Momenteel staan er 3 GGG-subsidiegroepen open: Open Ronde 6 (deadline 27 september 2016), Rediscovery Ronde 1 (deadline 27 september 2016) en STIP Ronde 3.

Meer weten

Bekijk de subsidiekalender van programma GGG Meer informatie over programma GGG
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg