Nieuwe LSP-folder ook voor laaggeletterde patiënt

8 september 2016

De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) komt met een nieuwe folder over het Landelijk Schakelpunt (LSP) die ook toegankelijk is voor laaggeletterde patiënten. Apothekers, huisartsen en huisartsenposten die gebruikmaken van het LSP ontvangen de nieuwe folder deze week per post.

VZVZ vindt het belangrijk dat de ruim 1,3 miljoen laaggeletterden die Nederland telt ook weten dat zij de mogelijkheid hebben om hun medische gegevens te delen met andere zorgverleners via het LSP. Daarom heeft VZVZ samen met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting ABC een nieuwe folder ontwikkeld. Dankzij een testpanel van laaggeletterden is de tekst begrijpelijker gemaakt.

De nieuwe LSP-folder vervangt de huidige folder en brochure. VZVZ raadt zorgverleners aan al het oude materiaal te vervangen door de nieuwe variant.

Bestel de nieuwe folder gratis via de VZVZ-webshop
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg