NHG: stappenplan behandeling diabetes type 2 vooralsnog ongewijzigd

21 juli 2016

Het stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 uit de NHG-Standaard blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit laat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten in reactie op berichten in de media dat het risico op hypoglykemieën bij het gebruik van gliclazide even hoog is als bij andere sulfonylureumderivaten.

De berichten verschenen naar aanleiding van een onderzoek dat werd gepubliceerd in The BMJ.

Het NHG herziet momenteel de standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2013 en neemt daarin de resultaten uit het BMJ-onderzoek mee. In afwachting hiervan blijft het stappenplan ongewijzigd. In de standaard wordt geadviseerd de medicamenteuze behandeling te starten met metformine. Bij onvoldoende effect volgt een combinatie met een SU-derivaat, bij voorkeur gliclazide.

Volgens het onderzoek in BMJ hebben patiënten met een verminderde nierfunctie een verhoogd risico op hypoglykemieën. Het NHG wijst er in dat verband op dat het van belang is dat patiënten signalen van een hyper- en een hypoglykemie snel herkennen en weten hoe hierop te reageren, zeker als zij een verminderde nierfunctie hebben.

Lees het advies op de website van het NHG
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg