NFK: praat over laatste levensfase

13 december 2016

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil het taboe doorbreken om te praten over de laatste levensfase. Dit doet de NFK met de campagne ‘Uitbehandeld maar niet uitgepraat’ die bestaat uit praktische handvatten om goed om te gaan met dit beladen onderwerp.

Wanneer kanker niet meer te genezen is, vinden veel mensen dit lastig om te bespreken. Hierdoor blijven patiënten, hun naasten en zorgprofessionals vaak langer dan nodig in de behandelmodus zitten. Het is daarom van belang dat zorgprofessionals tijdig doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega voor de palliatieve zorg. Daarbij staat de behoefte van de patiënt centraal.

Proactief palliatief handelen betekent meer doen aan symptoombestrijding, psychosociale zorg en ondersteuning bij besluitvorming rond het levenseinde. NFK heeft hierover verschillende adviezen gebundeld op de website www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg