Minister Schippers wil stervenshulp bij voltooid leven

18 oktober 2016

Minister Schippers wil dat mensen met een ‘voltooid leven’ hun leven zelf met medicijnen moeten kunnen beëindigen. Apothekers zouden een rol hebben in dit proces. Dit schrijft de minister in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven. Zij streeft naar aparte wetgeving voor mensen die hun leven als voltooid beschouwen en voor wie het huidige systeem geen mogelijkheden biedt.

Het kabinet stelt dat de euthanasiewet goed functioneert en geen aanpassing behoeft. Echter, voor mensen die hun leven, zonder medische grondslag, als voltooid beschouwen biedt het huidige systeem geen mogelijkheden. Het kabinet beoogt deze mensen meer autonomie bij het eigen levenseinde te geven. De minister stelt een aantal nieuwe criteria van een wettelijke kader. Dit om ervoor te zorgen dat een zorgvuldige, veilige, deskundige en toetsbare praktijk ontstaat.

Het kabinet wil de stervensbegeleider als nieuwe beroepsgroep introduceren om een zorgvuldige begeleiding te bewerkstelligen en uit te sluiten dat er een (medische) behandeling als alternatief mogelijk is. Na diens beoordeling zouden de benodigde middelen via de apotheker beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor het uitschrijven van het recept moet de stervenshulpverlener een speciale bevoegdheid krijgen.

Voor de uitwerking in de wet treedt de minister in overleg met de betrokken partijen.

Lees de kabinetsbrief van 12 oktober 2016
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg