Medewerking gevraagd voor onderzoek over receptwijzigingen in openbare apotheek

1 september 2016

Een onderzoeksteam van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy vraagt medewerking voor een landelijk onderzoek naar receptwijzigingen in de openbare apotheek. Deelname aan het onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de KNMP, komt onder meer neer op het noteren van alle receptwijzigingen op 1 dag.

Met het onderzoek wil SIR inzicht geven in de rol en waarde van de openbaar apotheker bij het signaleren en oplossen van farmacotherapiegerelateerde en logistieke problemen alsmede administratieve onjuistheden.

Dergelijk onderzoek is voor het laatst op grote schaal uitgevoerd in 1999 (Buurma et al). Een pilotonderzoek in 10 apotheken in juni 2016 toont aan dat het aantal farmacotherapiewijzigingen is toegenomen en het aantal administratieve wijzigingen gedaald. Ook is er sprake van zeer veel logistieke problemen. Deze resultaten lijken het gevolg van de toename van het aantal medicatiebewakingssignalen, de afname van het aantal handgeschreven recepten, de problematiek rondom de beschikbaarheid van geneesmiddelen en het preferentiebeleid.

Om landelijke, publiceerbare cijfers te verkrijgen is deelname van flink meer apotheken dan in de pilot vereist.

Wat vragen de onderzoekers van u?

 • We vragen u gedurende 1 werkdag alle receptwijzigingen te verzamelen.
 • Informatie over de receptwijzigingen vult u in een online registratieformulier in.
 • Daarnaast vragen we een aantal kengetallen van uw apotheek en door u geanonimiseerde kopieën van de receptwijzigingen.
 • U ontvangt een uitgebreide toelichting van de werkwijze.
 • De geschatte tijdsinvestering is afhankelijk van de apotheekgrootte 3 tot 6 uur. De helft van deze tijdsinvestering is te delegeren naar andere apotheekmedewerkers.
 • Deelnemers ontvangen een vergoeding van € 75. Daarnaast krijgt u een benchmark van de receptwijzigingen in uw apotheek ten opzichte van het landelijk beeld.

We hopen op uw deelname gezien het belang van betrouwbare en recente cijfers voor de openbare farmacie.

Wanneer?

 • De metingen vinden plaats in de periode van 10 oktober tot 4 november (week 41 t/m 44).
 • Uw verzameldag stellen we in overleg vast.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar .

Aanmelden kan tot vrijdag 23 september 2016. Noteer bij de aanmelding de werkweek (41 t/m 44) van uw voorkeur; onder voorbehoud zal uw verzameldag in deze week vallen. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Ellen van Loon, openbaar apotheker en onderzoeker (0516-523198) of Martine Kruijtbosch, onderzoeker (071-5766157/ma/woe/don/vrij: 06-21897573).

Onderzoeksteam

 • Ellen van Loon, MSc
 • Drs. Martine Kruijtbosch
 • Dr. Annemieke Floor-Schreudering
 • Dr. Henk Buurma
 • Prof. dr. Marcel Bouvy
 • Prof. dr. Toine Egberts
 • Prof. dr. Peter de Smet
 • Gert Baas, Masterstudent
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering