Mailing over uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming uitgesteld tot 4 oktober

27 september 2016

De mail aan openbaar apothekers over de uitbetaling van de tegemoetkoming voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) is uitgesteld tot 4 oktober 2016. De KNMP vraagt apothekers in deze mail het IBAN-bankrekeningnummer te controleren waarop de StiPCO-tegemoetkoming vanuit het subsidieprogramma van VWS gestort zal worden.

Als de KNMP nog geen IBAN-bankrekeningnummer van de openbaar apotheker heeft, kunnen zij dit alsnog opgeven. Ze kunnen ook aangeven dat hun werkgever of keten-hoofdkantoor de tegemoetkoming moet ontvangen, wanneer deze de scholing betaalt. De mail met het formulier waarin apothekers deze gegevens kunnen invullen, wordt dinsdagmiddag 4 oktober verzonden. Indien openbaar apothekers op donderdag 6 oktober nog geen mail hebben ontvangen op het mailadres dat wordt gebruikt voor correspondentie vanuit de KNMP, dan kunnen zij contact opnemen met de ledenadministratie van de KNMP via (070) 373 71 41.

Alleen uitbetaling bij reactie op mail en registratie leerresultaten

Openbaar apothekers dienen in alle gevallen, dus ook als de gegevens kloppen, te reageren op de mail die zij op 4 oktober ontvangen. Zonder reactie kan de KNMP niet overgaan tot betaling van de StiPCO-tegemoetkoming in februari 2017.

Let op: registratie leerresultaten voorwaarde voor uitbetaling!

Een andere voorwaarde voor uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming is de registratie van leerresultaten. Bij elke StiPCO-scholing moet het betreffende evaluatieformulier in PE-Online volledig zijn ingevuld en verstuurd. Dit kan uiterlijk tot eind januari 2017.

Voor StiPCO-scholingen waarvan de leerresultaten niet zijn vastgelegd, kan de KNMP geen tegemoetkoming uitbetalen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie