CDA presenteert actieplan geneesmiddelentekorten

8 november 2016

Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) presenteert een actieplan om geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Hierin staat dat apothekers makkelijker vervangende medicijnen moeten kunnen importeren. Ook dienen zorgverzekeraars leveringszekerheid onderdeel van de inkoopvoorwaarden te maken. De KNMP herkent veel van haar voorstellen in het actieplan.

Meer daadkracht van de overheid

Met het actieplan wil het CDA duidelijk maken dat zij meer daadkracht van de overheid verwacht zodat patiënten niet de dupe worden van het niet kunnen leveren van medicijnen. Het actieplan stelt dat fabrikanten een volledige periode van het preferentiebeleid hun medicijnen moeten kunnen leveren. Als blijkt dat dit niet lukt, zijn sancties het gevolg. Ook moet de veroorzaker van tekorten voor de kosten opdraaien. Daarnaast is een kritieke geneesmiddelenlijst onderdeel van het actieplan.

Radio-uitzending WNL op Zaterdag

Hanke Bruins Slot en Léon Tinke, directeur van de KNMP, bespraken een aantal maatregelen in de radio-uitzending van WNL op Zaterdag. Bruins Slot zegt in de uitzending dat ze strenger wil optreden tegen geneesmiddelentekorten. Dit omdat het gezondheidsrisico’s voor patiënten oplevert en zorgt voor agressie aan de balie in de apotheek. En dat terwijl ’apothekers en apothekersassistentes de benen uit hun lijf rennen om ervoor te zorgen dat er oplossingen komen.’

Ook de KNMP maakt zich zorgen om de dagelijkse problemen die patiënten en apothekers ondervinden door toedoen van geneesmiddelentekorten. Directeur Léon Tinke reageert in de uitzending op radio 1: ‘Er is de afgelopen jaren veel over het probleem gepraat en het is echt nodig dat er stappen worden gezet, maar ik merk in de werkgroep geneesmiddelentekorten dat alle partijen die urgentie nu voelen.’

Debat in Tweede Kamer

Woensdag 9 en donderdag 10 november debatteert de Tweede Kamer over de begroting van VWS. Tijdens dit debat biedt het CDA het actieplan aan minister Schippers aan.

Luister het geluidsfragment van WNL op Zaterdag met Hanke Bruins Slot (CDA) en Léon Tinke (KNMP) Lees het actieplan geneesmiddelentekorten
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg