KNMP en overheid maken afspraken over vervalste geneesmiddelen

17 november 2016

De KNMP, het ministerie van VWS en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) hebben afspraken gemaakt over de implementatie van de Europese gedelegeerde verordening betreffende vervalste geneesmiddelen, de zogeheten Falsified Medicines Directive (FMD). Deze Europese Richtlijn heeft als doel om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in het legale circuit terechtkomen. Hierdoor kunnen apothekers in Nederland blijven werken met medicatierollen, smartfilling en central filling. Voorts mag de vereiste scancontrole op enig moment in het apotheekproces voor het ter hand stellen plaatsvinden.

Vignet anti-counterfeitMet de inwerkingtreding van de Europese gedelegeerde verordening over veiligheidskenmerken per februari 2019 was er voor apotheekhoudenden in Nederland onduidelijkheid ontstaan en vrees voor extra handelingen in het werkproces. Zo zou de scancontrole aan de balie moeten plaatsvinden en stonden in Nederland al jaren gebruikte automatiseringssystemen ter discussie. Na het overleg op het ministerie op 16 november met apotheekhoudenden (KNMP, NVZA, ASKA en LHV) is daarover helderheid. Over de nadere invulling van de invoeringspraktijk zullen vragen en antwoorden worden geformuleerd.

LOA-bestuurder Frank Verheijen: ‘Na het maken van deze afspraken is de eerste grote stap voorwaarts gemaakt. Nu gaan we in kaart brengen wat er verder nodig is voor de implementatie van FMD in de openbare apotheek. We nemen daarin tevens de maatschappelijke kosten mee. De kosten van implementatie mag geenszins afgewenteld worden op de openbare apotheek.’

Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa moet vanaf 9 februari 2019 een unieke identificatiecode hebben die is vastgelegd in een centrale database. Apothekers mogen dan alleen nog medicijndoosjes met geldige identificatiecodes uitgeven. Ook moet de verpakking voorzien zijn van een anti-sabotage kenmerk om te voorkomen dat er met de verpakking wordt geknoeid.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP