KNMP-bestuur schrijft verkiezingen uit: kandidaatstellingscommissie ingesteld

19 augustus 2016

Het KNMP-bestuur heeft een Commissie Kandidaatstelling ingesteld die kandidaten voor 2 vacatures binnen het KNMP-bestuur zal toetsen aan de profielschets. Eind 2016 zijn er verkiezingen voor deze 2 posities.

Commissie Kandidaatstelling

De leden van de Commissie Kandidaatstelling:

  • Dhr. drs. B.M.G. (Bart) Smals | Voorzitter kandidaatstellingscommissie;
  • Dhr. drs. J.P. (Jan Pieter) Schouten;
  • Dhr. drs. B.E.  (Bart) Tolhuisen;
  • Mw. drs. A.E. (Adrienne) van Strien;
  • Dhr. drs. K.M. (Mark) Barendregt.

Mw. D.F. (Diana) Tisseur is vanuit het KNMP-bureau aangesteld als secretaris van de commissie.

Binnenkort meer informatie

Meer informatie over de profielschetsen en over de stemprocedure van de verkiezingen is vanaf 1 september 2016 te vinden op deze website.

2 vacatures KNMP-bestuur

De eerste vacature in het KNMP-bestuur ontstaat doordat de bestuurstermijn van de huidige leden Rob de Wolf en Jan Pieter Schouten verstrijkt. Jan Pieter Schouten stelt zich direct herkiesbaar. Rob de Wolf heeft besloten om af te treden.
De tweede positie ontstaat omdat de Algemene Vergadering op 29 juni 2016 heeft ingestemd met de uitbreiding van het KNMP-bestuur met een openbaar apotheker.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP