KNMP: ‘Elk verpleeghuis een apotheker om medicatieveiligheid te waarborgen’

16 november 2016

Persbericht | Elk verpleeghuis in Nederland dient een eigen apotheker aan te stellen om de medicatieveiligheid te waarborgen. Hiervoor pleit de KNMP in een brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg van 17 november. Ook de ouderenorganisatie KBO-PCOB wil meer farmaceutische expertise bij de toediening van medicijnen aan verpleeghuisbewoners.

Er is een tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de verpleeghuizen. Onvoldoende bekwaam en te vaak wisselend personeel mist farmaceutische kennis. Dat brengt de medicatieveiligheid in gevaar. Vooral nu ouderen in verpleeghuizen een complexere zorgvraag hebben.

Directeur Léon Tinke van de KNMP: ‘Het is voor de patiënt van belang dat er een sterkere bewaking van de medicatieveiligheid komt. Een eigen apotheker, die continu toezicht houdt, verbetert de structuur.’

Eén gezicht

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB stelt: ‘De gebruikelijke ziektegerichte benadering is bij bewoners van verpleeghuizen onvoldoende: bij een combinatie van aandoeningen dreigen er soms gevaarlijke interacties tussen geneesmiddelen. Door personeelstekorten liggen er bovendien veel risico’s bij de toediening van medicijnen op de loer. Wij willen dat er daadwerkelijk één gezicht komt, iemand die zich verantwoordelijk voelt en waar de medewerkers vragen aan kunnen stellen. Verpleeghuisbewoners hebben behoefte aan persoonsgerichte zorg, aandacht en adequate begeleiding bij de toediening van medicijnen. Continuïteit van farmaceutische persoonsgerichte zorgverlening is van levensbelang.’

In de zomer van 2016 bleek dat bijna de helft van de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzochte instellingen de medicatieveiligheid niet op orde had. De implementatie van de breed gedragen ‘Veilige principes in de medicatieketen’ loopt niet overal zoals gewenst. In 2007 is bij het intreden van de Geneesmiddelenwet de verplichting van een toezichthoudend apotheker vervallen.

Lees de brief aan de Tweede Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg