Inzet apothekers voor laaggeletterdheid erkend bij Vlaggenparade Rotterdam

6 september 2016

De inzet van apothekers voor laaggeletterde patiënten krijgt erkenning van de gemeente Rotterdam met een KNMP-vlag aan de voet van de Erasmusbrug. Apotheker Mark Barendregt hees de vlag namens de KNMP op 5 september, bij de start van de Week van de Alfabetisering. Daar wappert deze tussen 29 andere vlaggen van organisaties waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat.

Taal raakt onsIn de regio Rijnmond is 21% van de beroepsbevolking laaggeletterd. De gemeente Rotterdam zet daarom het belang van taal tijdens de week van de Alfabetisering centraal. Dat gebeurt onder andere met de Vlaggenparade aan de Boompjes in Rotterdam. Hier wapperen dagelijks ruim 200 internationale vlaggen. 30 organisaties – waaronder de KNMP – ontvingen van de gemeente een eigen vlag met hun logo en de tekst ‘Taal raakt ons’. Dagelijks passeren zo’n 50.000 automobilisten deze vlaggen.

Allochtoon én autochtoon

Barendregt heeft in zijn Rotterdamse apotheek veel te maken met laaggeletterde patiënten. ‘En autochtoon of allochtoon, dat maakt geen verschil’, aldus Barendregt. ‘Zonder begrip van medicijnen kan een patiënt ze niet juist gebruiken. Zorgprofessionals zien laaggeletterdheid vaak als een taalprobleem onder allochtone patiënten. Maar dat klopt niet; uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid net zo speelt onder autochtone patiënten. Bij autochtonen valt het misschien minder op, omdat ze gemiddeld beter Nederlands spreken, maar dit zegt niet altijd iets over het kunnen lezen en begrijpen van de informatie die de apotheek meegeeft.’

Meer informatie

Meer over laaggeletterdheid in de apotheek
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP