Implementatie van farmacogenetica in Europa stap dichterbij

6 oktober 2016

De KNMP heeft sinds de aftrap van het U-PGx-project op 1 januari flinke vooruitgang geboekt. Het grootste deel van de adviezen is vertaald, er zijn verschillende inventarisaties gedaan bij de deelnemende landen, er is een mini-kopie van de G-standaard gemaakt en de standaardset allelen is opgesteld. Op een consortiumbijeenkomst in Athene op 27 en 28 september bespraken de KNMP en de vijftien andere partners de voortgang.

Iets meer dan een jaar geleden maakte de Europese Commissie bekend € 15 miljoen beschikbaar te stellen voor Europese implementatie van farmacogenetica bij voorschrijven en mediatiebewaking. Het door Horizon 2020 gesubsidieerde farmacogeneticaproject U-PGx ging op 1 januari 2016 van start.

Het hoofddoel van het project is Europese implementatie van de farmacogenetica-adviezen opgesteld door de KNMP-werkgroep Farmacogenetica. De zeven landen die farmacogenetica zullen implementeren zijn: Nederland, Engeland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Griekenland en Slovenië. In Nederland zijn de adviezen reeds beschikbaar via de G-Standaard. In de informatiesystemen van zorgverleners verschijnt een signaal als het genotype van de patiënt bekend is.

Hard gewerkt aan voorbereiding

De Europese implementatie zal starten op 1 januari 2017 en daarom hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereiding. Zo hebben we het grootste deel van de adviezen en risicoanalyses vertaald naar het Engels en zullen we ook de adviesteksten waarbij actie nodig is (de zogenaamde ‘ja/ja’-bewakingen) vertalen naar het Duits, Spaans, Italiaans, Grieks en Sloveens.

Om de richtlijnen Europees toepasbaar te maken hebben we verschillende inventarisaties gedaan bij de deelnemende landen. De adviezen worden verspreid via een mini-kopie van de G-Standaard, die wordt ingebouwd in de software. Verder hebben we een lijst opgesteld met de allelen die voorafgaand aan de behandeling moeten worden bepaald.

Lees meer over de voortgang van het project in het Pharmaceutisch Weekblad van 21 oktober. 

Bekijk de website van het U-PGx-project Meer informatie over farmacogenetica

 Logo UPGx

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 668353.

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering KNMP