IGZ publiceert de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’

22 augustus 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ gepubliceerd. Hiermee komt de Circulaire 'Grootschalig bereiden door apothekers' uit 2007 te vervallen.

De voorwaarden waaronder IGZ niet handhavend zal optreden bij het doorleveren van apotheekbereidingen zijn:

  1. Er is geen geregistreerd adequaat alternatief (commercieel) beschikbaar;
  2. Het doorgeleverde preparaat is aangemeld bij de G-Standaard;
  3. Er is een productdossier beschikbaar;
  4. Productie vindt plaats volgens Good Manufacturing Practice (GMP);
  5. De farmacovigilantie is geregeld;
  6. De apotheek maakt geen reclame.

De reikwijdte van de nieuwe Circulaire is met deze 6 eisen grotendeels duidelijk. IGZ zal op iedere eis nader ingaan met een annex. De eerste annex is verschenen op 24 oktober 2016 en gaat over voorwaarde 6. De tweede annex is verschenen op 28 november 2016 en gaat over voorwaarde 2. De derde annex is op 27 december verschenen en gaat over voorwaarde 5. Op 1 juli 2017 zijn de laatste annexen verschenen, waarbij de annex voor het productdossier en GMP is samengevoegd. Klik op de voorwaarden om de annex te lezen.

Consequenties in de apotheek

  • De Circulaire is van toepassing wanneer een apotheek geneesmiddelen bereidt voor een andere apotheek zonder het recept over te dragen (‘doorleveren’).
  • Niet-bereidende apothekers hebben ook met de nieuwe Circulaire de mogelijkheid apotheekbereidingen af te nemen bij bereidende apothekers.
  • De nieuwe circulaire stelt aanvullende eisen aan doorleverende apotheken.
  • De Circulaire heeft geen gevolgen voor apotheken die bereiden voor eigen patiënten.

Meer informatie

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de LNA-helpdesk via of via (070) 37 37 370.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg