IGZ ontwikkelt brochure over calamiteiten

22 december 2016

Wat is in de zorg het verschil tussen een calamiteit, een complicatie en een incident en wanneer hiervan melding maken. Dit staat in de brochure voor zorgaanbieders van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

IGZ heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. Daarom stelde zij een zorgbrede brochure op die voor meer duidelijkheid moet zorgen. Daarnaast blijft IGZ met de zorgaanbieders, cliënten en zorgverleners in gesprek over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

In de brochure gaat de inspectie onder meer in op het belang van het melden van calamiteiten. Daarnaast staat de inspectie stil bij de vraag wanneer een calamiteit bij de inspectie gemeld moet worden, wat te doen bij twijfel, wie melding moet maken en wat er kan gebeuren als calamiteiten niet worden gemeld.

In de brochure benadrukt de inspectie het belang van leren van incidenten en calamiteiten met als uiteindelijke doel om de best mogelijke zorg te verlenen: veilige zorg voor iedereen.

Lees de brochure voor zorgaanbieders
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg