IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag en niet pas binnen 24 uur

24 oktober 2016

De apotheker dient de eindcontroles van recepten dagelijks uit te voeren, en niet binnen een termijn van 24 uur. Dit is vastgesteld na bestuurlijk overleg tussen de KNMP en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).

In de KNMP-richtlijn Ter hand stellen bleek de zinsnede ‘controleren van de verleende zorg (bijv. recepten en signaallijsten) op de dag van uitgifte maar uiterlijk binnen 24 uur’ interpretabel te zijn. Door enkele apothekers en dienstapothekers is deze 24 uur uitgelegd als ruimte om de eindcontrole tot de maximale termijn uit te stellen. De inspectie is hiermee niet akkoord en geeft de aanwijzing dat de eindcontrole door de apotheker structureel op de dag van terhandstelling dient plaats te vinden en voor de dienstapotheker (met betrekking tot de avond- en nachtrecepten) binnen 12 uur of uiterlijk de volgende ochtend. De KNMP vermeldt de zinsnede ‘uiterlijk binnen 24 uur’ niet meer in de aanbevelingen van de eind 2017 te publiceren herziene KNMP-richtlijn Ter hand stellen. De inspectie toetst inmiddels al op deze wijze.