Herregistratie BIG: Goed nieuws voor promovendi

21 juli 2016

Promotiewerkzaamheden die betrekking hebben op de uitoefening van een beroep dat is genoemd in artikel 3 van de Wet BIG, kunnen ook voor apothekers aangemerkt worden als gelijkgestelde werkzaamheden. De urennorm voor de gelijkgestelde werkzaamheden is gelijk aan de urennorm voor herregistratie op basis van reguliere werkervaring. Dit staat in het aangepaste beoordelingskader voor de herregistratie van het BIG-register.

Als bewijs van de aanstelling als promovendus geldt bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of een verklaring van de promotor onder opgave van: de naam van de instelling waar het promotieonderzoek wordt uitgevoerd; de naam, geboortedatum en BIG-nummer van de promovendus; de datum aanvang van het promotieonderzoek; de verwachte promotiedatum (einddatum); een kopie van het goedgekeurde promotieonderzoeksvoorstel;
het aantal uur per week; de naam van de promotor en de universiteit waaraan de promotor is verbonden. Op de website van het BIG-register is een model werkgeversverklaring voor promovendi beschikbaar.

Op 1 januari 2012 is de regeling voor periodieke registratie Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) ingevoerd. Dit betekent dat apothekers die ingeschreven zijn in het BIG-register zich eens per 5 jaar opnieuw moeten inschrijven in het BIG-register (herregistreren). Apothekers die op 1 januari 2012 in het BIG-register stonden ingeschreven, moeten voor 1 januari 2017 hun herregistratie hebben geregeld.

Zie hier het aangepaste Beoordelingskader apothekers
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie