Erepenning KNMP voor Frans van de Vaart

12 juli 2016

Frans van de Vaart heeft uit handen van KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent de erepenning van de KNMP ontvangen. Dit gebeurde op donderdag 7 juli, aan het begin van het symposium ‘Innovaties in de farmacie – lessen voor de toekomst’ ter gelegenheid van Van de Vaarts pensionering.

Frans van de Vaart ontving de onderscheiding voor zijn vele bijdragen aan de ontwikkeling van de farmaceutische patiëntenzorg en het beroep van apotheker.

Van de Vaart is begonnen bij het Laboratorium der Nederlandse Apothekers, dat onder zijn leiding de focus verlegde naar de kwaliteit van het proces van apotheekbereiding, culminerend in het verschijnen van het leerboek Recepteerkunde in 1992. Vervolgens ontwikkelde hij het kwaliteitsbeleid van de KNMP en de eerste versie van de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) in 1996, op basis waarvan alle apothekers een eigen kwaliteitssysteem konden opzetten. Met het certificatieschema HKZ (op basis van de NAN) en de certificering van apotheken liepen de apothekers vooraan in de transparante kwaliteitsborging van processen in de zorg.

Specialisme

Vervolgens heeft Van de Vaart, inmiddels directeur van het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse apothekers, zich ingezet voor het Specialisme openbare farmacie, met als doel de erkenning daarvan in de Wet BIG. Hij is de motor geweest achter de herziening Regeling Specialismen Farmacie. In het kader van het instellen van het specialisme door het Centraal College heeft hij het initiatief genomen tot het oprichten van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers.

FIP

Van de Vaart is ook een van de gezichtsbepalende vertegenwoordigers van de Nederlandse farmacie in de International Pharmaceutical Federation (FIP) geweest, onder andere als lid van The Board of Pharmaceutical Practice en als voorzitter van de sectie controlelaboratoria.

Voor het werk bij de FIP en zijn verdiensten voor de farmacie is hij in 2014 onderscheiden met een award van de FIP: FIP Fellowship. Die onderscheiding, die wordt toegekend voor strong leadership internationally, kreeg Frans onder meer voor zijn inspanningen voor het samengaan van de organisaties van apothekers en industrie op het gebied van kwaliteitsonderzoek van geneesmiddelen. Ook aan de ontwikkeling van de Europese Farmacopee in Straatsburg heeft hij vele jaren bijgedragen. Onlangs heeft Frans een Special Interest Group Internationaal helpen oprichten, om de continuïteit van het internationaal beleid van de KNMP te borgen.

Innovatie

Gedurende zijn hele loopbaan heeft Frans van de Vaart met niet aflatend enthousiasme gewerkt aan de vertaling van idee naar praktijk, het concretiseren van innovaties in alle apotheken van Nederland. Kortom: de beroepsgroep geholpen te innoveren. Het thema van zijn afscheidssymposium sloot hierop aan.

Bekijk alle houders van de KNMP-erepenning
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP