Dreigend tekort aan GlucaGen® HypoKit

12 september 2016

Er is een dreigend tekort aan GlucaGen® HypoKit. Dit blijkt uit een bericht van leverancier Novo Nordisk B.V. van maandag 12 september.

Novo Nordisk riep op dinsdag 7 september, in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), per direct GlucaGen® HypoKit terug op patiëntenniveau. Gedurende de terugroepactie bleek het aanwezige volume aan parallel geïmporteerde GlucaGen® HypoKit - dat betrokken is bij deze terugroepactie - aanzienlijk hoger dan verwacht.

Een mogelijk tekort

Op dit moment wordt de leverancier geconfronteerd met een vraag uit de markt die dusdanig hoog is dat er in Nederland mogelijk een tekort aan GlucaGen® HypoKit ontstaat. Daarom vraagt Novo Nordisk apothekers de voorraad betrokken verpakkingen nog niet te retourneren aan de groothandel en als noodmaatregel in de apotheek te bewaren.

Uitgifteadviezen

Om ervoor te zorgen dat in ieder geval patiënten de beschikking hebben over GlucaGen® HypoKit, is in overleg met de IGZ besloten een aantal uitgifteadviezen te formuleren voor glucagon, zowel voor GlucaGen® HypoKit als GlucaGen® injectiepoeder flacons. Het advies luidt:

  • Bij uitgifte aan patiënten: voorzie de patiënt van een GlucaGen® HypoKit van een niet betrokken charge.
  • Bij uitgifte aan zorgverleners: in eerste instantie adviseert de IGZ dat het mogelijk is om twee of meer verpakkingen van de teruggeroepen charges GlucaGen® HypoKit mee te geven. Het risico op twee ondeugdelijke sets is miniem. Dit advies betreft alleen verpakkingen die de apotheek nog niet hebben verlaten. Geef bij patiënten teruggehaalde verpakkingen niet opnieuw uit, maar houd deze in quarantaine. Hiervan kan de bewaarconditie niet worden gegarandeerd.

De adviezen staan meer gedetailleerd omschreven in deze aanvullende Oranje Hand Brief.

Op een later tijdstip, wanneer er voldoende voorraad beschikbaar is, zal Novo Nordisk overgaan tot een volledige terugroepactie van de betrokken charges.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg