Dermatologische preparaten met ureum niet langer vergoed

3 oktober 2016

Dermatologische preparaten met ureum worden per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Het Zorginstituut Nederland oordeelt in een rapport dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.

Ook preparaten met 20% of 40% ureum komen in 2017, net zoals in de huidige situatie, niet in aanmerking voor vergoeding. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tevens besloten dat Calmurid® crème 100 mg/g per 1 januari 2017 niet langer wordt vergoed.

In uitzonderingsgevallen kan de zorgverzekeraar op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven indifferente crème- en zalfbasis voor patiënten met een dermatose te blijven vergoeden.

De KNMP raadt apothekers aan om gebruikers van middelen die volgend jaar niet langer worden vergoed, tijdig te informeren.

Bekijk voor meer informatie het artikel op PW.nl Download de patiëntenbrief vergoeding ureum
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering