Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal

8 december 2016

Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal. Door technologische ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid controle bij het gereedmaken van geneesmiddelen voor uitgiften niet alleen door een personen maar met digitale middelen te laten plaatsvinden. Het zogeheten tweehandensysteem biedt daarom bij bepaalde gevalideerde werkwijzen ruimte voor een éénhandsysteem. Dit zijn de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een bestuurlijk overleg overeengekomen.

IGZ hanteert al vele jaren de norm dat in het geval van ter hand stellen en gereedmaken van het recept in de apotheek twee verschillende leden van het apotheekteam het recept, het etiket en het gereedgemaakte geneesmiddel controleren (onafhankelijke controle). Deze werkwijze (het tweehandensysteem) moet dan aantoonbaar zijn met twee onafhankelijke parafen op het recept.

Door de ontwikkeling van digitale instrumenten als elektronisch herhalen, barcodescanning, peel-off printing en robotica geeft de KNMP-richtlijn Ter hand stellen (uit 2013) de ruimte om bij gereedmaken de controles digitaal plaats te laten vinden. Dit kan bij bepaalde gevalideerde werkwijzen leiden tot éénhandsysteem. Op deze wijze kan de apotheker het ter hand stellen efficiënter uitvoeren. De inspectie kan hier in meegaan als deze werkwijze tot aantoonbaar minimaal gelijkblijvend of minder risico leidt.

In de herziene KNMP-richtlijn Ter hand stellen van 2017 zal dit worden verwoord in de vorm van aanbevelingen, waarbij is aangeven dat altijd een onafhankelijke controle door een tweede apotheekmedewerker op juistheid van aanschrijven en juiste etiket op juiste verpakking nodig is, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden voor het éénhandsysteem. Dat wil zeggen dat die voorwaarden eenduidig en onderbouwd in de richtlijn zijn beschreven, bekend zijn bij apotheekmedewerkers en als zodanig worden toegepast.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering