CBG: nader onderzoek naar werkzaamheid salbutamol Sandoz

14 juli 2016

Nader onderzoek naar salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz is nodig. Dit laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten op zijn website. Er is nog geen duidelijke oorzaak gevonden van de meldingen over een kleiner effect van het middel.

Het CBG kondigde in januari 2016 een herbeoordeling van salbutamol Sandoz in Europees verband aan, nadat de meldingen waren binnengekomen bij bijwerkingencentrum Lareb.

Zolang er geen resultaten uit het nader onderzoek zijn, adviseert het CBG patiënten om de salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis inhalator volgens voorschrift te blijven gebruiken.

Het ministerie van VWS heeft gemeld dat Menzis en Zilveren Kruis/Achmea de aanspraak vergroten door een alternatief aan te bieden dat wordt vergoed. Deze verzekeraars hebben het preparaat eerder als preferent aangemerkt. Openbaar apothekers hebben hierdoor de mogelijkheid om in overleg met hun patiënten een passende keuze te maken.

Bij het inhaleren van medicatie gelden altijd de principes voor goed gebruik van inhalatiemedicatie van de Long Alliantie Nederland. De inhalatie-instructies zijn beschikbaar voor patiënten in de vorm van een animatie op Apotheek.nl.

Lees het bericht op de website van het CBG
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg