ACM: zorgaanbieders hebben minder koudwatervrees voor samenwerking

20 juli 2016

Zorgaanbieders hebben minder koudwatervrees voor samenwerking bij nieuwe initiatieven ter verbetering van de zorg. Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een tussenrapportage over de effectiviteit van haar Uitgangspunten voor het toezicht in de eerstelijns zorg.

In september 2015 formuleerde de ACM met de Uitgangspunten ruimere mogelijkheden voor samenwerking van zorgaanbieders. Zolang zorgaanbieders voordeel hebben van het samenwerkingsinitiatief en alle partijen tevreden zijn, houdt de ACM afstand. De afgelopen maanden sprak de ACM met diverse eerstelijns zorgpartijen voor een tussenrapportage van de Uitgangspunten.

Het tussenrapport toont dat er tot nu toe met name sprake is van zorginhoudelijke projecten, soms ook met overleg over financiële randvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan zijn de regiotafels waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk prioritering en (financiële) randvoorwaarden van zorgvernieuwingsinitiatieven bespreken. Initiatieven gericht op het versterken van de onderhandelingspositie lijken op dit moment een uitzondering.

De eerste signalen over de Uitgangspunten zijn positief, maar de concrete uitwerking ervan moet zich nog wel gaan bewijzen, aldus de toezichthouder. De ACM moedigt zorgaanbieders aan verder te gaan met het gezamenlijk verbeteren van de zorg, en hierbij zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties zoveel mogelijk te betrekken.

Lees de volledige tussenrapportage op ACM.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering