Aanvraagformulier voor stagevergoeding assistenten: op 1 oktober bij VWS

6 september 2016

Apotheken die voor schooljaar 2015/2016 subsidie willen aanvragen uit het Stagefonds Zorg moeten zorgen dat het formulier op 1 oktober binnen is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het ministerie heeft apotheken die voor vergoeding van de stagebegeleiding van apothekersassistenten in aanmerking komen half augustus een aanvraagformulier toegestuurd. Hierop is het aantal stageplaatsen per apotheek alvast ingevuld met informatie van de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en onderwijsinstellingen.

Aanvraag gedeeltelijke stagevergoeding

Apotheken vragen de subsidie aan door het formulier te ondertekenen en te verzenden naar VWS. Als het aantal stageplekken op het formulier niet klopt, is het ook mogelijk voor een hoger aantal subsidie aan te vragen.

Hoogte vergoeding

Het budget voor de subsidieregeling, € 112 miljoen in 2015/2016, wordt verdeeld over de gerealiseerde stageplaatsen van alle zorgopleidingen die voor het stagefonds in aanmerking komen. De vergoeding voor een stageplaats kan dus jaarlijks verschillen.

Geen aanvraagformulier ontvangen

Apotheken die half augustus geen aanvraagformulier voor de subsidie hebben ontvangen, terwijl zij menen hier wel recht op te hebben, kunnen een eigen aanvraag doen. Een blanco formulier is beschikbaar via de website Stagefondszorg.nl. De bewijslast voor de aanvraag ligt in zo’n geval wel volledig bij de aanvrager.

Subsidie stagebegeleiding

VWS maakte in juli 2015 bekend de kosten van de apothekersassistentenstages gedeeltelijk te gaan vergoeden, vanwege het dreigend tekort aan stageplaatsen voor apothekersassistenten.

Meer informatie

Bekijk veelgestelde vragen over de subsidieregeling op Stagefondszorg.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering