10 procent apothekers doet aanvraag voor BIG-herregistratie

20 september 2016

Circa 10 procent van de aangeschreven apothekers heeft de herregistratie voor het BIG-register aangevraagd. Het CIBG riep in de zomer van dit jaar bijna 3000 apothekers daartoe op. Inmiddels zijn 272 aanvragen afgehandeld.

Vanaf 24 september verstuurt de overheid per e-mail rappelbrieven. Per post is de brief begin oktober te verwachten. Het CIBG haalt de inschrijving in het BIG-register door wanneer geen aanvraag wordt ingediend voor 1 januari 2017. De herregistratie geldt voor 5 jaar.
Openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers met een inschrijving in het specialistenregister hoeven geen actie te ondernemen en krijgen ook geen brief. Voor hen geldt dat hun BIG-registratie geldig is, zolang ze in het specialistenregister staan ingeschreven.

Lees meer over de BIG-herregistratie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie