Nieuws & actualiteit

24 juni 2019

KNMP Onderzoeksagenda 2025 is gereed

De KNMP Onderzoeksagenda 2025 is gereed. Deze biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen voor de farmaceutische patiëntenzorg in de komende vijf jaar. De wetenschappelijke adviesraad (WAR) heeft vanuit de agenda tien nieuwe onderzoeksvragen opgesteld voor de KNMP-onderzoeksprogramma.

Lees verder

24 juni 2019

Indienen voorstellen KNMP-onderzoeksprogramma voor 10 november

Het indienen van voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek kan tot 10 november 2019. Eind januari maakt de KNMP bekend welke projecten een bijdrage vanuit het KNMP-onderzoeksbudget 2020 krijgen.

Lees verder

20 juni 2019

KNMP: zet VGZ-patiënt niet zonder meer over van Toujeo naar Abasaglar/Lantus

De KNMP roept apothekers op om VGZ-patiënten die de insuline glargine 300 IE/ml (Toujeo) gebruiken niet zonder meer over te zetten op insuline glargine 100 IE/ml (Lantus of Abasaglar). VGZ overweegt Toujeo op te nemen in het preferente cluster, dit liet de zorgverzekeraar apothekers in mei weten. Het is nog niet bekend of en wanneer dit beleid van kracht gaat. Daarmee is de aanspraak van VGZ-patiënten op Toujeo nog niet vervallen.

Lees verder

19 juni 2019

KNMP verstuurt persbericht met waarschuwing aan opiumwetmiddelgebruikers bij reizen naar buitenland

De KNMP waarschuwt op 19 juni via een landelijk persbericht alle opiumwetmiddelgebruikers in Nederland om tijdig een officiële verklaring aan te vragen voordat zij het land verlaten voor hun vakantie. Het bericht gaat ook in op de rol die apothekers spelen in een goede vakantievoorbereiding, zoals het voorzien in een medicijnpaspoort. Gelijktijdig aan het verstuurde persbericht start er een online campagne om opiumwetmiddelgebruikers te attenderen op de benodigde verklaring.

Lees verder

19 juni 2019

Medicijnen mee op reis? Voor ruim 1,8 miljoen Nederlanders speciale verklaring vereist

Persbericht | Ruim 1,8 miljoen medicijngebruikers in Nederland moeten een officiële verklaring aanvragen als zij het land verlaten voor hun vakantie. Dit stelt de apothekersorganisatie KNMP op basis van een inventarisatie van cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Lees verder

14 juni 2019

CBG: advies tijdelijk tekort Bupropion

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bericht dat er een tijdelijk tekort is van bupropion HCl Sandoz retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte en Wellbutrin XR (bupropionhydrochloride) 150mg, tabletten met gereguleerde afgifte. Eind juni is er naar verwachting weer voorraad van beide producten.

Lees verder

14 juni 2019

Zichtbare rol apotheker in handreiking kwetsbare ouderen

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is deze week geaccordeerd in het bestuurlijk overleg van het VWS-programma Langer Thuis. De SIG Ouderen van de KNMP heeft voor de handreiking input geleverd over de rol van de openbaar apotheker. Dertien landelijke partijen delen in de handreiking actuele inzichten rondom thuiswonende kwetsbare ouderen.

Lees verder

13 juni 2019

KNMP onderdeel van Alliantie Medicatieveiligheid

In opdracht van minister Bruno Bruins van VWS is 4 juni de Alliantie Medicatieveiligheid gestart. De KNMP is partner binnen deze alliantie. De groep bestaat uit ruim 50 experts en patiënten die de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak werkt om het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames terug te dringen.

Lees verder

13 juni 2019

Doe mee aan de campagne ‘Goed voorbereid op reis’

De KNMP lanceert per woensdag 19 juni de publiekscampagne ‘Goed voorbereid op reis’, waarmee apothekers en hun teams de patiënt gericht advies kunnen geven over hoe zij zonder zorgen op reis gaan met hun geneesmiddelen. Via KNMP.nl kunnen KNMP-leden de bijbehorende nieuwe poster en folders bestellen, en een narrowcast downloaden.

Lees verder