Nieuws & actualiteit

18 april 2019

1 op de 5 apothekersassistenten kent opiaatrecept-stappenplan

1 op de 5 apothekersassistenten weet van het opiaatrecept-stappenplan dat de KNMP vorige maand opstelde. 1 op de 7 werkt in de apotheek ook volgens dit stappenplan. Dat blijkt uit een peiling door de KNMP onder deelnemers aan het Optima Farma Voorjaarscongres op 13 april 2019.

Lees verder

18 april 2019

Bent u ziekenhuisapotheker met verbindend vermogen? Word lid van het KNMP-bestuur!

De KNMP is per juni 2019 op zoek naar een enthousiast en gedreven lid voor het KNMP-bestuur. Een bestuurder is medeverantwoordelijk voor het bewaken van de grondslag en verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging.

Lees verder

18 april 2019

Nieuwe versie NCI-lijst beschikbaar

De nieuwe versie van de Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) is beschikbaar. De contra-indicaties transplantatie van nier, lever, hart en long zijn aan de lijst toegevoegd, evenals mitochondriële ziekten en mastocytose. Verder is de naam van contra-indicatie Gastric bypass gewijzigd in Bariatrische chirurgie.

Lees verder

17 april 2019

StiPCO-tegemoetkoming 2018 eind april op rekening

Openbaar apothekers die in aanmerking komen voor de StiPCO-tegemoetkoming 2018 krijgen deze eind april 2019 op hun rekening gestort. Voorafgaand aan de storting ontvangen zij een brief met een overzicht van de behaalde StiPCO-stimuleringspunten en het bijbehorende totaalbedrag.

Lees verder

17 april 2019

Cao Apotheken 2017-2019 algemeen bindend verklaard

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Apotheken 2017-2019 algemeen bindend verklaard. De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. De cao-partijen VZA, ASKA, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn willen efficiënt omgaan met de middelen en materialen waardoor de cao alleen digitaal beschikbaar is.

Lees verder

16 april 2019

Rol apotheker vastgelegd in multidisciplinaire handreiking kwetsbare ouderen

De openbaar apotheker speelt een rol in de signalering van problemen van kwetsbare ouderen. Ook in het multidisciplinair overleg en de medicatiebeoordeling van deze patiënten is hij een van de verantwoordelijke zorgverleners. Dit is vastgelegd in een nieuwe handreiking van de partijen van het Plan van Aanpak Zorg aan Kwetsbare Ouderen binnen het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn.

Lees verder

16 april 2019

RIVM: kinderen gezocht voor Lymeonderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is op zoek naar deelnemers, met name kinderen tussen de 5 en de 17 jaar, voor onderzoek naar Lyme en andere tekenbeetziekten. Dit meldt de organisatie in de jaarlijkse Week van de Teek, van start gegaan op maandag 15 april 2019.

Lees verder

15 april 2019

Subsidieregeling voor regionale samenwerkingsverbanden

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en de ondersteuning van deze netwerken. De subsidieregeling is een onderdeel van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het programma duurt drie jaar en stelt in totaal 7 miljoen euro ter beschikking.

Lees verder

15 april 2019

Knelpunten bij palliatieve sedatie gevraagd

De KNMG vraagt zorgverleners knelpunten te benoemen bij palliatieve sedatie. Een analyse van de knelpunten is een onderdeel van de herziening van de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie. Apothekers kunnen aangeven welke knelpunten volgens hen in de herziene richtlijn aan de orde moeten komen. Het invullen van de enquête kan tot vrijdag 26 april en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Lees verder