Extra aandacht voor het inleveren van medicijnen tijdens Week van Ons Water – Doe ook mee!

06 oktober 2022
Opties

'Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek!' Dat is de boodschap die tijdens de Week van Ons Water (van 15 - 30 oktober) centraal staat. Voor deze jaarlijkse actie stelt de KNMP materialen beschikbaar. Hiermee kunnen apotheekteams de boodschap verder verspreiden via de eigen communicatiekanalen.

Niet in het riool 

Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken. Zeker 90-95% van de medicijnresten in het water is afkomstig van gebruik van medicijnen. Daarnaast is een klein deel afkomstig door verkeerd weggooien, denk aan via de gootsteen of toilet.  

Apotheek als belangrijke schakel 

Apotheken vormen een belangrijke schakel bij de inzameling van medicijnresten. Het doel van deze campagne is om patiënten bewust te laten worden van hoe zij medicijnresten kunnen inleveren. Ook kan de apotheker inzicht krijgen in de hoeveelheid verspilling van medicatie, met als mogelijke oorzaak therapie-ontrouw. De apotheker kan hierop dan goed actie ondernemen. 

Duurzaam  

De KNMP zet zich, samen met de VIG, Bogin en Neprofarm, in voor het verduurzamen van de farmaceutische zorg. Deze partijen vormen samen de Coalitie Duurzame Farmacie en willen de belasting van medicijn(resten) op het milieu verkleinen en verspilling tegengaan. Deze coalitie zet zich gezamenlijk in voor de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, geleid door de minister van Infrastructuur en Water (IenW). In het kader van deze ketenaanpak stimuleren deelnemende partijen jaarlijks tijdens de Week van Ons Water het inleveren van ongebruikte medicijnen bij de apotheek. 

Draag de boodschap uit 

Apothekers zamelen al sinds jaar en dag overgebleven medicijnen in. Voor de herkenbaarheid is het goed dat deelnemende partijen tijdens de Week van Ons Water zoveel mogelijk gebruikmaken van de publieksinformatie die voor de bewustwordingscampagne is ontwikkeld en zo gezamenlijk de centrale boodschap uitdragen. 

Beschikbare materialen 

De bestaande materialen zijn voorzien van instructies hoe patiënten medicijnafval bij de apotheek kunnen aanleveren: ‘doosjes alleen de strips’, ‘flesje en tubes; verwijder het etiket, voor uw privacy’, ‘gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer’. 

Hieronder een overzicht van de beschikbare materialen: 

Bestel hier gratis twee posters van de Week van Ons Water

Poster (A-2 formaat) met instructies voor patiënten hoe zij medicijnafval bij de apotheek kunnen inleveren. Deze poster is meegestuurd met het PW van 30 september 2022. Extra exemplaren van de poster kunnen daarna kosteloos bij de KNMP worden besteld.  
Dezelfde poster in A-3 formaat, bedoeld voor apotheken die poster zelf willen afdrukken om mee te geven via de bezorging aan huis.   
Narrowcasts (in verschillende formaten) met instructies hoe medicijnafval in te leveren.  
De toolkit is bedoeld voor apotheken die zich extra willen inzetten voor deze inzamelweek. De toolkit omvat een stappenplan en een concept persbericht voor aankondiging in een lokale krant en huis-aan-huisbladen.  

Meer informatie en contact
Voor meer informatie neem contact op met de KNMP-afdeling communicatie: communicatie@knmp.nl

Zie ook: