KNMP.NL

rss.jpg

Aandacht voor terugbrengen ongebruikte geneesmiddelen tijdens ´De Week van Ons Water’
Het terugbrengen van ongebruikte geneesmiddelen naar de apotheek staat centraal tijdens ‘De Week van Ons Water’ van 10 tot 25 oktober. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Ons Water vragen in deze periode aandacht voor geneesmiddelenresten in het milieu en de schadelijke gevolgen daarvan. Apothekers kunnen tijdens ‘De Week van Ons Water’ het Nederlands publiek bewuster maken om ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek en niet door de gootsteen te spoelen of bij het gewone huisvuil te doen.
KNMP: maak testbeleid uitdrukkelijk van toepassing op apothekers
De KNMP wil dat het testbeleid uitdrukkelijk van toepassing is op apothekers en apotheekmedewerkers, zodat de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg geborgd kan worden. Dat staat in een brief aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de praktijk blijkt dat apotheekmedewerkers niet altijd worden aangemerkt als zorgmedewerkers wanneer zij zich bij klachten willen laten testen op het coronavirus. Op basis van een onterechte limitatieve toepassing van een lijst van het RIVM met sectoren worden zij uitgesloten.
VVD: betrek apothekers bij voorkomen geneesmiddelentekorten in nieuwe crisissituaties
De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis. Veldman wil dat de regering samen met apothekers een landelijk dekkend systeem van voorraadinventarisatie voor geneesmiddelen ontwikkelt dat bij een crisis direct geactiveerd kan worden.
Conceptrichtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ open voor commentaar
De conceptversie van de KNMG/KNMP-richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ staat open voor commentaar. De KNMP ontvangt graag uiterlijk 24 september 2020 reacties van apothekers op de conceptrichtlijn.
Minister Van Ark herijkt maximum geneesmiddelenprijzen Wgp per 1 oktober 2020
Minister Van Ark (VWS) herijkt de maximumprijzen voor geneesmiddelenprijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) per 1 oktober 2020. Dat besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De herijking door de wijziging van de referentielanden zou oorspronkelijk in werking treden op 1 april 2020. Voormalig minister Bruins besloot die maatregel uit te stellen om de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening te borgen tijdens de coronacrisis.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl