KNMP.NL

rss.jpg

Kabinet positief over grotere rol EMA in toezicht op geneesmiddelentekorten
Het kabinet staat positief tegenover een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat beeld komt naar voren in een brief van minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Eerder was het kabinet ‘in zijn algemeenheid’ ook al positief over het voorstel van de Europese Commissie om het mandaat van het EMA uit te breiden, maar plaatste daarbij nog wel een aantal kanttekeningen. Het kabinet concludeert nu dat – na onderhandelingen - op deze kanttekeningen een bevredigend resultaat is behaald. Het voorstel moet nog onder meer langs het Europees parlement.
Minister van Ark herkent zorgen van apothekers over gevolgen van GVS-modernisering
Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) herkent de zorgen van apothekers over de negatieve gevolgen van de mogelijke modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat gaf de bewindsvrouw aan tijdens een Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid. Eerder had de minister het plan om de vergoedingslimieten te verlagen al tijdelijk opgeschort. Onder meer omdat er volgens haar draagvlak voor deze modernisering ontbrak. De KNMP vroeg richting dit debat opnieuw aandacht voor de vele wisselingen als de GVS-modernisering op een later moment alsnog wordt doorgevoerd. De apothekersorganisatie ziet het als een grote last voor zorgverleners om wisselingen in goede banen te leiden.
Doe mee aan de campagne ‘Goed voorbereid op reis’
De KNMP start op 24 juni de online publiekscampagne ‘Goed voorbereid op reis’. Apothekers en hun teams kunnen patiënten gericht geneesmiddelenadvies geven over drie fases van de reis: daaraan voorafgaand, een tijdige check en eenmaal op locatie. Zo kunnen patiënten zonder zorgen op vakantie. KNMP-leden kunnen de ‘Goed voorbereid op reis’-poster en -folder kosteloos bestellen. Er is ook een narrowcast beschikbaar.
Geen accountantsverklaring bij openbare jaarverantwoording vanaf boekjaar 2022
Apotheken met een netto omzet onder de 12 miljoen euro hoeven geen accountantsverklaring mee te sturen bij de indiening van hun openbare jaarverantwoording vanaf het boekjaar 2022. Dat schrijft minister Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 een openbare jaarverantwoording aanleveren. Dat gaat via het portaal van uitvoeringsorganisatie CIBG.
KNMP vraagt aandacht voor geneesmiddelwisselingen door mogelijke GVS-modernisering
De KNMP vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor wisselingen van geneesmiddelen ten gevolge van een mogelijke modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat doet de apothekersorganisatie in aanloop naar een debat over het geneesmiddelenbeleid op 16 juni 2021. De KNMP ziet het als een grote last voor zorgverleners om deze wisselingen in goede banen te leiden. Naast de financiële besparing moet er volgens de apothekersorganisatie ook oog zijn voor de medische en maatschappelijke gevolgen van de modernisering van het GVS.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl