KNMP.NL

rss.jpg

Holocaustmonument onthuld met ruim dertig namen van apothekers
Het Holocaust Namenmonument in Amsterdam is deze week geopend. Daarop staan ook 33 namen van Joodse apothekers die zijn omgekomen tijdens de Holocaust. Iedere naam heeft een eigen gegraveerde steen gekregen. Met de onthulling van het monument hebben in totaal ruim 100.000 slachtoffers een eigen monument gekregen. In een eerder stadium, bij de realisatie van het monument, zijn deze apothekersnamen door de KNMP geadopteerd.
KNMP richting begrotingsbehandeling: openbare farmacie in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’
De KNMP vraagt richting de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor het meenemen van farmaceutische patientenzorg in een vervolg van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ in 2022. Ook ziet de apothekersorganisatie graag dat er geld wordt vrijgemaakt voor de reeds ingezette kickstart van het landelijk programma medicatieoverdracht. Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevat de begroting geen nieuw beleid of uitgaven. Enkel lopende programma’s en/of uitgaven van het ministerie van VWS worden daarom gecontinueerd.
Wereld Apothekers Dag staat dit jaar in het teken van vertrouwen
Dit jaar staat Wereld Apothekers Dag in het teken van vertrouwen. Het thema van deze internationale dag is ‘Pharmacy: Always trusted for your health’. Jaarlijks brengt International Pharmaceutical Federation (FIP) de rol van de apotheker op 25 september naar voren.
Mening apothekers gevraagd over opioïden
De taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd, krijgt graag meer inzicht in de huidige praktijk en houding van zorgverleners ten opzichte van opioïden. Omdat apothekers een belangrijke rol spelen bij het ter hand stellen van opioïden, roept de taakgroep hen op een vragenlijst in te vullen. Het invullen kan anoniem en duurt ongeveer 10-15 minuten. Na het invullen van de vragenlijst stuurt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) feedback waarmee apothekers het ter hand stellen van opioïden in de praktijk mogelijk (verder) kunnen optimaliseren.
KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding herzien
De KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is herzien. Deze richtlijn ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. De herziene versie kent geen grote inhoudelijke verschillen ten opzichte van de vorige versie uit 2012.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl