2 oktober: Big Pharma waakt over onze pillen (Groene.nl)

Illegale medicijnen bedreigen de volksgezondheid en dus heeft de EU een ‘fantastisch systeem’ opgetuigd om vervalsingen te traceren. Maar gaat het wel echt om de patiëntenbelangen? Wat schiet de farmaceutische industrie op met de nieuwe wetgeving? Een interview met onder andere apotheker Maliepaard.