5 januari: Nederland moet zeilen bijzetten om 'pandemische paraatheid' te garanderen (FD)

Nederland moet toekomstige gezondheidscrises beter te lijf kunnen gaan door versterking van de 'pandemische paraatheid'. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn (Europese) onafhankelijkheid bij de voorziening van genees- en hulpmiddelen en het instellen van zorgreserves. Ook apothekersorganisatie KNMP juicht de kabinetsinzet toe. 'Het zorgt voor een minder kwetsbare geneesmiddelenketen', verklaart een woordvoerder. 'Daardoor kan de farmaceutische zorg aan de patiënt gecontinueerd worden en apothekers kunnen zo optimale zorg verlenen.'