4 november: 'Apoteker De Jong: "Medisinetekoart oanpakke is sa maklik noch net"' (Omrop Fryslân)

Apotheker Jouke de Jong gaf een interview voor Omrop Fryslân over de voorstellen van minister Bruins voor het oplossen van medicijntekorten.