14 juli: 'Ook Nederlandse apothekers gaan vervuilde paracetamol onderzoeken' (NU.nl)

Ook de de beroepsorganisatie voor apothekers gaat paracetamol die verkocht wordt in Nederland onderzoeken op kankerverwekkende stoffen, zo meldt de organisatie aan NRC. Dat doet ze naar aanleiding van eerdere berichtgeving van NRC en Zembla dat er mogelijk een paracetamol met een kankerverwekkende stof op de Nederlandse markt is terechtgekomen. Het zou gaan om de stof stof 4-chlooraniline, afgekort PCA, in paracetamol van de Chinese producent Anqiu Lu'an Pharmaceutical.