6 juni: Patiënt loopt gevaar door gebrekkig ICT-systeem (BNR)

Het lukt apothekers, huisartsen en zorginstellingen maar niet om één ICT-systeem te gebruiken. En dat is risicovol voor patiënten.