6 juni: Apothekers kunnen niet goed bij patiëntgegevens (NOS.nl)

Apothekers hebben vaak te weinig informatie over patiënten, waardoor ze fouten kunnen maken bij het uitgeven van medicijnen. Volgens apothekersorganisatie KNMP geven huisartsen en ziekenhuizen te weinig gegevens door die belangrijk zijn voor medicijngebruik, zoals laboratoriumuitslagen en contra-indicaties.