29 juni: Meer vraag voor goede uitwisseling medicatiegegevens voor ouderen (Nationale Zorggids)

Een goede uitwisseling van medicatiegegevens kan in sommige gevallen iemands leven redden. Ouderenorganisaties Unie KBO en de koepel van apothekers (KNMP) pleiten daarom voor meer aandacht voor de uitwisseling van belangrijke medische informatie van patiënten.