29 juni: Apothekers eisen dat ziekenhuizen LSP gebruiken (Zorgvisie)

In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over gegevensuitwisseling roepen apothekerskoepel KNMP en ouderenbond Unie KBO op tot verbetering. Ziekenhuizen wisselen nauwelijks gegevens uit via ict-systemen van de eerste lijn of via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor hebben de apotheker en de huisarts geen zicht op het actuele medicijngebruik.