Dossier: Medicatieveiligheid

Dit dossier geeft weer wat de KNMP biedt als het gaat om medicatieveiligheid. Bijvoorbeeld producten, specifieke informatie op KNMP.nl en patiënteninformatie.

Opsporen van risicopatiënten

SFK-rapportages laten de eigen apotheekgegevens zien, vaak gespiegeld aan landelijke kengetallen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld risicopatiënten worden opgespoord. Voorbeelden zijn:

U kunt de rapportages tot eind juni bekijken met een demo-account.
Gebruikersnaam: demo
Wachtwoord: hooikoorts

Patiënteninformatie op Apotheek.nl

Informatie onder 'Zorg en gebruik'
Bijvoorbeeld over Ramadan en medicijngebruik, bijsluiters en valongelukken.

Instructievideo's
Zodat patiënten weten hoe ze veilig hun geneesmiddelen kunnen toedienen.