Dossier: Medicatieveiligheid

Dit dossier geeft weer wat de KNMP biedt als het gaat om medicatieveiligheid. Bijvoorbeeld producten, specifieke informatie op KNMP.nl en patiënteninformatie. Medicatieveiligheid was het thema van de districtsledenbijeenkomsten voor de KNMP-leden in mei/juni 2017.

Opsporen van risicopatiënten

SFK-rapportages laten de eigen apotheekgegevens zien, vaak gespiegeld aan landelijke kengetallen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld risicopatiënten worden opgespoord. Voorbeelden zijn:

U kunt de rapportages tot eind juni bekijken met een demo-account.
Gebruikersnaam: demo
Wachtwoord: hooikoorts

Patiënteninformatie op Apotheek.nl

Informatie onder 'Zorg en gebruik'
Bijvoorbeeld over Ramadan en medicijngebruik, bijsluiters en valongelukken.

Instructievideo's
Zodat patiënten weten hoe ze veilig hun geneesmiddelen kunnen toedienen.