Dossier: Medicijnafval

De KNMP streeft ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Dit op voorwaarde dat gemeenten zorgen voor de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.