Dossier: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving, die per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor onder andere de zorgsector.