Dossiers

In de dossiers van de KNMP vindt u relevante informatie over actuele onderwerpen op 1 plek.

Onderwerpen binnen Dossiers

Dossier: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving, die per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor onder andere de zorgsector.

Lees verder

Dossier: Falsified Medicines Directive (FMD)

Door de Falsified Medicines Directive (FMD) moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa vanaf 9 februari 2019 een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Volg de laatste stand van zaken bij de invoering van de FMD.

Lees verder

Dossier: Geneesmiddelentekorten

Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. De KNMP ziet een toename in de aantallen, duur en ernst van geneesmiddelentekorten. Zo zijn er momenteel leveringsproblemen met de anticonceptiepil.

Lees verder

Dossier: Medicijnafval

De KNMP streeft ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Dit op voorwaarde dat gemeenten zorgen voor de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Lees verder

Dossier: Regeldruk farmacie

De KNMP zet, samen met andere organisaties, de schouders onder het verminderen van de regeldruk in de farmacie. Bekijk het overzicht.

Lees verder

Dossier: Valsartan

Het bestuur van de KNMP roept haar leden op patiënten te vragen vervuilde valsartan terug te brengen naar de apotheek. De KNMP komt tot dit advies op basis van nieuwe informatie over de kwaliteit van valsartan. Bekijk de laatste informatie in het dossier.

Lees verder