Dossiers

In de dossiers van de KNMP vindt u relevante informatie over actuele onderwerpen op 1 plek.

Onderwerpen binnen Dossiers

Dossier: Coronavirus

Het laatste nieuws met continue updates vindt u in het dossier coronavirus (COVID-19). Q&A's en patiënteninformatie zijn beschikbaar na inloggen.

Lees verder

Dossier: Falsified Medicines Directive (FMD)

Door de Falsified Medicines Directive (FMD) moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa vanaf 9 februari 2019 een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Volg de laatste stand van zaken bij de invoering van de FMD.

Lees verder

Dossier: Geneesmiddelentekorten

Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. De KNMP ziet al jaren een toename in de aantallen geneesmiddelentekorten.

Lees verder

Dossier: Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten. De KNMP ondersteunt u in het uitvoeren van een goede medicatieoverdracht.

Lees verder

Dossier: Medicijnafval

De KNMP streeft ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Dit op voorwaarde dat gemeenten zorgen voor de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Lees verder

Dossier: Regeldruk farmacie

De KNMP zet, samen met andere organisaties, de schouders onder het verminderen van de regeldruk in de farmacie. Bekijk het overzicht.

Lees verder