Zorgen

16 oktober 2020 | Elk jaar rond deze tijd maken veel apothekers zich altijd weer zorgen. Dat heeft niets te maken met het vallen van de blaadjes van de bomen, maar alles met de contracteringen door de zorgverzekeraars. Het proces voelt al jaren als tekenen bij het kruisje en in de letterlijke zin geldt dat zeker voor een aantal voorstellen dat er nu ligt. Overeenkomsten en landelijke tenders waaronder je eerst je handtekening moet zetten, voordat het gesprek over goede zorg überhaupt kan worden gevoerd.

In april van dit jaar belde ik met de voorzitters van de grote zorgverzekeraars, in de wetenschap dat ze iets moesten deponeren, om aan te geven dat we midden in de coronacrisis zaten en met elkaar verder moeten. Deze crisis hebben de apothekers in Nederland aangewend om hun profiel aan te scherpen. We hebben goede zorg geleverd aan de mensen en zelfs andere beroepsgroepen ontzorgd.

Verzekeraars waren met heel andere zaken bezig, constateer ik nu. Dat is zorgwekkend en voor ons als vereniging – gezien onze positie – zelfs lastig te hanteren.

Laten we gezamenlijk zorgen dat het gezond verstand zegeviert en de apotheek dichtbij huis de norm blijft.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl