Zichtbaar

20 december 2019 | Ons vak, de omgeving en de gezondheidszorg veranderen. De gezondheidszorg gaat steeds meer uit van leven met een aandoening en steeds minder uit van ziekte. We zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid, vergrijzing en tekorten. Als apothekers kunnen we hier op inspelen door onderling samen te werken, maar ook door met andere zorgverleners tot overeenstemming te komen. Samen maken we de zorg in Nederland beter.

Binnen de veranderende wereld zijn wij als apothekers niet altijd even zichtbaar. De buitenwereld gaat ons niet vanzelf herkennen en erkennen. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten we ons verhaal vertellen. Aan beleidsmakers, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, andere zorgverleners, patiënten en het Nederlandse publiek. Laten zien dat we preventief en proactief zorgverlenen. Bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij vaccinaties of door het gezamenlijk opstellen van multidisciplinaire richtlijnen.

Apothekers moeten een duidelijke visie hebben op hun rol binnen maatschappelijke vraagstukken. Als beroepsgroep moeten we samen tot kraakheldere standpunten komen en deze uitdragen. Het is van belang dat we het verhaal van apothekers vertellen, dat we ons laten zien en dat we een herkenbaar gezicht zijn. En als voorzitter van de KNMP wil ik ook zeker zichtbaar zijn, voor leden en voor de buitenwereld.

Contact

Afdeling Communicatie

(070) 373 72 70 communicatie@knmp.nl