Waardering

27 augustus 2018 | De KNMP adviseert de leden deze maand dringend om vervuilde valsartan terug te halen naar de apotheek. Nu we tussentijds de balans opmaken kan ik als voorzitter melden dat het bestuur geen seconde spijt heeft van de terugroepactie. Het gros van de patiënten is inmiddels omgezet en dat is in de vakantie een goede score.

De apothekers in Nederland hebben waar­gemaakt waar ze dagelijks voor staan. Zij zorgen voor een veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. Het advies van de KNMP ging verder dan de recall van IGJ, maar de beroepsorganisatie heeft een ei­gen verantwoordelijkheid.

Bij dit initiatief voor een terugroepactie is de KNMP niet over één nacht ijs gegaan. Het heeft enige tijd geduurd voordat wij als be­stuur, op grond van nieuwe informatie, tot een dieper inzicht kwamen. Er waren colle­ga’s die al op de dag van de recall van IGJ hun patiënten actief informeerden. Daar tegen­over staan apothekers die de terugroepactie van de KNMP negeren. Binnen dit speelveld van allerlei meningen opereert het bestuur.

Leden van de KNMP hebben feedback ge­geven. Daarom volgt een verdere evaluatie. Er kwamen allerlei vragen, ook over ver­goedingen. Wij verwachten dat betrokken partijen hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Vandaar dat we met Zorgverzeke­raars Nederland hierover spreken. De KNMP informeert u, zodra er nieuws is. Tot dat moment is er de waardering richting de leden die in het belang van de patiënt en op basis van de eigen professionaliteit zo voortvarend handelden.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl