Vooruit

4 juli 2019 | Tijdens de Algemene Vergadering vorige week kondigde ik aan dat ik per december 2019 afscheid neem als KNMP-voorzitter. Vijf jaar is een mooie periode. Het is tijd voor een opvolger. Met deze aankondiging is er voldoende tijd om na te denken over de opvolging. Tot die tijd zijn er nog veel zaken die ik vooruit wil helpen.

We zijn bezig met de Toekomstvisie 2025, na de zomer gaan we deze, met het oog op de rol van de apotheker, aan tafel bij verschillende stakeholders bespreken. Voorts wordt de bestuursstructuur van de KNMP bezien, om te verkennen hoe deze optimaler wordt ingericht.

Ook ons strategisch communicatieprogramma, met de nadruk op de profilering van de apotheker, krijgt steeds meer reliëf. Een tastbaar voorbeeld hiervan is de campagne ‘Goed voorbereid op reis’ die een paar weken geleden is gelanceerd. Met de campagne komt over het voetlicht dat de apotheker graag helpt bij een goede vakantievoorbereiding. Zo kan hij controleren of geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en de patiënt adviseren over welke stappen in dat geval nodig zijn voorafgaand aan een reis.

Met de benoeming van ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld als nieuwe KNMP-bestuurder heb ik er het volste vertrouwen in dat we ook de komende jaren vooruit blijven gaan. Nicole Hunfeld motiveert dat ze het een prachtige uitdaging vindt om te kunnen bijdragen aan het KNMP-beleid voor alle apothekers. En ook ik ga in ieder geval dit jaar nog niet op mijn lauweren rusten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl