Vier maanden

31 januari 2019 | In de strijd tegen geneesmiddelentekorten kwam een groothandel eind vorig jaar met het voorstel om ijzeren voorraden aan te leggen van ongeveer vier maanden. Een interessant idee, dat nog wel de nodige vragen oproept. Inmiddels vindt de werkgroep geneesmiddelentekorten, onder regie van VWS, het de moeite waard om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

Maar is er van elk geneesmiddel een voorraad van vier maanden nodig? Of los je het gros van de problemen op als je je beperkt tot de hardlopers? Misschien met daarnaast een lijst van delicate geneesmiddelen? En zo zijn er nog wel meer vragen.

In een radiointerview met KRO Reporter over geneesmiddelentekorten heb ik vorig jaar, namens het bestuur van de KNMP, al aangegeven dat voorraden vooral bij de fabrikant verhoogd zouden moeten worden. De groothandel kan wellicht ook nog een duit in het zakje doen, maar bij de apotheek valt op dit punt echt weinig te halen. Enkele dagen extra voorraad is hier en daar wellicht nog mogelijk, maar dan houdt het op. Dat was en is het standpunt van de KNMP.

Dat er ongeruste apothekers waren door recente perspublicaties waarin gesuggereerd werd dat groothandels en apothekers samen wel een voorraad van vier maanden kunnen opbouwen, kan ik me goed voorstellen. Ik weet dat iedere apotheker in Nederland enorm worstelt met de geneesmiddelentekorten en eerder droomt van volle ladeblokken, maar een extra voorraad van maanden is een onzinnige en onzalige gedachte natuurlijk. Apotheken hebben daar, in meerdere opzichten, helemaal geen ruimte voor.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl