Vallen

28 februari 2020 | Valpreventie leeft onder apothekers. De KNMP-regiobijeenkomsten van de afgelopen weken werden goed bezocht. We kregen tips om in de apotheek ouderen te helpen bij het voorkomen van vallen. Maar we moeten niet alleen zorgen dat ouderen niet vallen, we moeten ook élkaar niet laten vallen.

We vormen een kleine beroepsgroep, we kennen elkaar bijna allemaal. We kunnen gezamenlijk – ook met andere zorgverleners – als vangnet fungeren voor collega’s die het zwaar hebben. De vertrouwenspersonen en de Commissie Functioneren Openbaar Apothekers (CFOA) – te bereiken via meldpunt-functioneren@knmp.nl – vormen de basis van dit vangnet. De vertrouwenspersonen reiken handvatten aan die apothekers ondersteuning bieden, zodat zij weer grip krijgen op de situatie, wanneer ze problemen ervaren. Zij werken op geheel anonieme basis. De CFOA is een steunpunt voor de apotheker die door omstandigheden tijdelijk moeite heeft het vak uit te oefenen. De commissie kan apothekers begeleiden, zodat goede en verantwoorde zorg aan patiënten gewaarborgd blijft. Ook kan een andere zorgverlener bij de CFOA een melding doen, omdat hij zich zorgen maakt over het functioneren van een collega.

Laat collega’s niet vallen. Gezamenlijk verstevigen we het vangnet. Als we nauw contact houden, open zijn en naar elkaar luisteren, kunnen we ons beroep goed blijven uitoefenen. Zo houden we de zorg eerlijk. En hebben we ruimte om volledige focus voor onze patiënten te hebben en te zorgen dat zij niet vallen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl