Vaccinatiegegevens

29 april 2021 | Met regelmaat werp ik een blik op het Coronadashboard. Dit controlepaneel geeft een mooi inkijkje in wat nog komen gaat. Er is reden tot optimisme. Het verwacht aantal leveringen en gezette prikken blijft doorstijgen. Komende maand wordt naar schatting zo’n drie miljoen prikken gezet. Veel van onze collega’s zullen in mei druk in de weer zijn met het ompakken en voor toediening gereed maken van de vaccins. Maar hoewel het aantal vaccinaties stijgt, uiten het OMT en Bijwerkingencentrum Lareb zorgen over de registratie van gezette prikken.

Naar schatting is in het monitoringssysteem van het RIVM slechts 70 procent van alle vaccinatiegegevens bekend. Dit systeem, het zogeheten CIMS, wordt gevuld met gegevens die GGD-en, ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsenpraktijken aanleveren. Vervolgens is het CIMS enkel toegankelijk voor het RIVM, Bijwerkingencentrum Lareb en de IGJ. Met deze gegevens worden de vaccinatiegraad en bijwerkingen in de gaten gehouden.

Zorgverleners krijgen dus via het CIMS geen toegang tot gegevens van hun gevaccineerde patiënten. Toegediende vaccins worden primair opgeslagen in de lokale systemen van GGD-en, ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsenpraktijken. Die worden niet altijd onderling uitgewisseld. Sinds vorige maand gebeurt dat wel tussen bijvoorbeeld GGD-en en huisartsen. Huisartsen krijgen een melding van GGD-en als één van hun patiënten bij hen is gevaccineerd. Natuurlijk moet de patiënt daarvoor wel toestemming geven.

Doordat niemand de coronapandemie heeft kunnen voorspellen, is de registratie en uitwisseling van vaccinatiegegevens dus behoorlijk ad-hoc en versnipperd geraakt. Soms oogt het zelfs wat rommelig. Dat is jammer. Als apothekers begrijpen we als geen ander het belang van goede gegevensuitwisseling. We lopen hierin voorop.

In de toekomst kan het Landelijk Schakelpunt (LSP), met wat aanpassingen, een oplossing bieden voor het nauwkeurig registreren en uitwisselen van dit soort vaccinatiegegevens. Zoals gezegd, lopen apotheken voor de troepen uit, en zijn zij vrijwel allemaal al hierop aangesloten. Registratie van vaccins kan voor apothekers een mooie toevoeging zijn voor de medicatie-overzichten. Zeker omdat patiënten en artsen met regelmaat afhankelijk zijn van de door ons opgestelde dossiers.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl