Geneesmiddeltekorten blijven aan de orde van de dag

29 juni 2018 | ‘Te is nooit goed.’ Door het aanbestedingsbeleid van de zorgverzekeraars blijft die ‘te’ aan de orde van de dag. Geneesmiddelen moeten geproduceerd worden tegen te lage kosten, fabrikanten hebben te weinig voorraden, de arbeidsomstandigheden zijn te treurig, duurzaamheid is te vaak niet aan de orde. Dit alles leidt tot geneesmiddelentekorten, dat merken we dagelijks in de apotheek. Ik weet dat ik, wellicht te vaak, in herhaling val. We hebben al zo veel gedaan. Vaak de publiciteit gezocht én gekregen.

In 2016 tweemaal en in 2017 eenmaal de opening van het NOS Acht Uur Journaal. In 2018 op tv en radio, bij RTL4, Nieuwsuur en BNR. Maar het is niet genoeg. Dit werd ook tijdens de districtsledenbijeenkomsten (DLB’S) in mei en juni weer duidelijk. Iedere bijeenkomst kwamen de geneesmiddelentekorten ter sprake.

Het idee werd opgeworpen om maar eens te gaan staken. Natuurlijk bleef het bij een idee, apothekers die geen zorg meer willen verlenen is ondenkbaar. Wel was men het er over eens dat we moeten blijven duwen. Blijf ook melding maken van tekorten bij KNMP Farmanco.

Als bestuur blijven we ons hier volop voor inzetten. In een brief aan de Kamer rondom het Algemeen overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid van 21 juni is hier wederom aandacht voor gevraagd. We zitten ook in de werkgroep Geneesmiddelentekorten. Bij VWS wijzen wij tot op het hoogste niveau op de impact die tekorten hebben in de apotheek.

De tekorten moeten afnemen. We blijven de boodschap verkondigen, dat hebben we blijkbaar nog steeds niet te vaak gedaan.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl